Op voorraad

Bitumineuze pasta

Niet op voorraad

MS Polymeer

Op voorraad

Dakreparatie

Hoofdcategorie

Price
Inhoud
Kleur
Verpakking
Omverpakking
Temperatuurbestendigheid
Basis
Verwerkingstemperatuur
Krimp - DIN EN ISO 10563
Vlampunt
Geur
Toepassingstemperatuur
Gehalte gemodifieerd asfalt
Vaste bestanddelen
Treksterkte (droge film)
Rek bij breuk (droge film)
UV-bestendigheid
Klimatologische bestendigheid
Huidvorming
Uitharding
Consistentie
Relatieve dichtheid
Tack free time
Hardheid (Shore A, EN 53505)
Treksterkte (EN 53504 S2)
E-modulus (EN 53504 S2)
Rek bij breuk (EN 53504 S2)