Op voorraad

Dakreparatie

Op voorraad

Bitumineuze pasta

Hoofdcategorie

Price
Inhoud
Kleur
Verpakking
Omverpakking
Temperatuurbestendigheid
Basis
Vlampunt
Toepassingstemperatuur
Gehalte gemodifieerd asfalt
Vaste bestanddelen
Treksterkte (droge film)
Rek bij breuk (droge film)
UV-bestendigheid
Klimatologische bestendigheid